گروه طراحی و چاپ آنلاین ایرانا
میزبان صدای گرم شما هستیم. ۰۳۱.۹۵۰۱۳۵۲۵.۶ iranprinting@gmail.com

جعبه ماسک


طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 2000 10 48,510,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 5000 10 113,830,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 10000 10 209,710,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 15000 10 314,610,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 20000 20 405,250,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 30000 20 602,580,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 40000 20 809,100,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 230 گرم 50000 20 991,430,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 2000 10 51,380,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 5000 10 121,000,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 10000 10 237,060,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 15000 10 336,140,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 20000 20 433,950,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 30000 20 645,630,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 40000 20 866,500,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 250 گرم 50000 20 1,063,180,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 2000 10 60,250,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 5000 10 128,180,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 10000 10 251,410,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 15000 10 357,660,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 20000 20 462,650,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 30000 20 688,680,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 40000 20 923,900,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ ایندربرد 270 گرم 50000 20 1,134,930,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 2000 10 48,050,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 5000 10 112,690,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 10000 10 207,430,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 15000 10 311,200,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 20000 20 400,700,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 30000 20 595,750,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 40000 20 800,000,000
یک رو جعبه ماسک بزرگ پشت طوسی ایرانی 300 گرم 50000 20 980,050,000
طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 2000 10 40,970,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 5000 10 92,970,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 10000 10 171,990,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 15000 10 258,030,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 20000 20 329,810,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 30000 20 474,420,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 40000 20 638,220,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 230 گرم 50000 20 802,830,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 2000 10 43,180,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 5000 10 98,500,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 10000 10 183,060,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 15000 10 274,640,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 20000 20 351,950,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 30000 20 507,630,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 40000 20 682,500,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 250 گرم 50000 20 858,180,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 2000 10 45,390,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 5000 10 104,040,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 10000 10 194,130,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 15000 10 291,240,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 20000 20 374,090,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 30000 20 555,840,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 40000 20 726,780,000
یک رو جعبه ماسک کوچک ایندربرد 270 گرم 50000 20 913,530,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 2000 10 40,610,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 5000 10 92,090,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 10000 10 170,230,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 15000 10 255,400,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 20000 20 326,300,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 30000 20 469,150,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 40000 20 631,200,000
یک رو جعبه ماسک کوچک پشت طوسی ایرانی 300 گرم 50000 20 794,050,000


 • در چاپ آنلاین ایرانا، تنوعی گسترده از انواع چاپ جعبه ماسک به صورت چاپ جعبه ماسک فوری با بالاترین کیفیت ممکن چاپ می گردد. خاطر نشان می گردد تمام محصولات چاپ جعبه ماسک ایرانا با قیمت رقابتی چاپ و تولید می گردد و به نسبت کیفیت چاپ شده، با ارزان ترین قیمت ممکن در سطح کشور عرضه می گردد.

  ویژگی های منحصر بفرد چاپ ایرانا:

  تعرفه قیمت چاپ جعبه ماسک (همیشه معتبر)
 • قیمت رقابتی چاپ جعبه ماسک
 • طرح های تخفیف دائمی چاپ جعبه ماسک
 • مشتریان ثابت چاپ جعبه ماسک
 • ضمانت کیفیت محصول چاپ جعبه ماسک
 • بالاترین کیفیت چاپ جعبه ماسک
   

   برای سفارشات خارج از لیست قیمت های ذیل، با واحد سفارشات چاپ ایرانا تماس حاصل نمایید.