گروه طراحی و چاپ آنلاین ایرانا
میزبان صدای گرم شما هستیم. ۰۳۱.۹۵۰۱۳۵۲۵.۶ iranprinting@gmail.com

کارت ویزیت / اتیکت / لیبل


طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 1,030,000
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 1,240,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه مربعی ( 8.8 * 5.8 ) 1000 10 1,420,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 1,200,000
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 1,600,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 2,070,000
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 500 10 1,860,000
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 2,210,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 3,380,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 6 * 9 ) 1000 10 2,890,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 2,070,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 0
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 2,070,000
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 500 10 1,860,000
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 2,210,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 1,200,000
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 1,600,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 2,980,000
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 3,180,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 4,410,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 7,270,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 8,570,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 6 * 9 ) 1000 10 2,890,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 500 10 1,860,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 3,090,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 5,220,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی (5.8*8.8) 500 10 2,580,000
دو رو اندازه لمینتی (5.8*8.8) 1000 10 4,010,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه مربعی ( 5.8 * 5.8 ) 500 10 2,180,000
دو رو اندازه مربعی ( 5.8 * 5.8 ) 1000 10 2,630,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه دایره ( 5.8 * 5.8 ) 500 10 2,180,000
دو رو اندازه دایره ( 5.8 * 5.8 ) 1000 10 3,090,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 6,450,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 6 * 9 ) 1000 10 4,010,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 3,240,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه دایره ( 5.8 * 5.8 ) 500 10 4,930,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه مربعی ( 5.8 * 5.8 ) 500 10 4,510,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 500 10 5,630,000
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 7,980,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 6 * 9 ) 1000 10 7,980,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 500 10 3,540,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 4,270,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه لمینتی ( 5.8 * 8.8 ) 1000 10 6,140,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه مربعی ( 5.6 * 5.9 ) 1000 10 4,620,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه مربعی ( 5.8 * 5.8 ) 1000 10 3,310,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه ویزیتی ( 4.8 * 8.5 ) 1000 10 3,380,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه ویزیتی ( 8.5 * 4.8 ) 1000 10 2,070,000
دو رو اندازه ویزیتی ( 8.5 * 4.8 ) 1000 10 2,160,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
دو رو اندازه ویزیتی ( 8.5 * 4.8 ) 1000 10 3,640,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه ویزیتی ( 8.5 * 4.8 ) 1000 10 1,530,000
دو رو اندازه ویزیتی ( 8.5 * 4.8 ) 1000 10 1,650,000
طرف سایز تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو اندازه ویزیتی ( 8.5 * 4.8 ) 1000 10 3,590,000
دو رو اندازه ویزیتی ( 8.5 * 4.8 ) 1000 10 3,650,000
کارت ویزیت / اتیکت / لیبل

 •                                                   
 • در چاپ آنلاین ایرانا، تنوعی گسترده از انواع چاپ کارت ویزیت به صورت چاپ کارت ویزیت فوری با بالاترین کیفیت ممکن چاپ می گردد. خاطر نشان می گردد تمام محصولات چاپ کارت ویزیت ایرانا با قیمت رقابتی چاپ و تولید می گردد و به نسبت کیفیت چاپ شده، با ارزان ترین قیمت ممکن در سطح کشور عرضه می گردد.

  ویژگی های منحصر بفرد چاپ ایرانا:

  تعرفه قیمت چاپ کارت ویزیت (همیشه معتبر)
 • قیمت رقابتی چاپ کارت ویزیت
 • طرح های تخفیف دائمی چاپ کارت ویزیت
 • مشتریان ثابت چاپ کارت ویزیت
 • ضمانت کیفیت محصول چاپ کارت ویزیت
 • بالاترین کیفیت چاپ کارت ویزیت
   

   برای سفارشات خارج از لیست قیمت های ذیل، با واحد سفارشات چاپ ایرانا تماس حاصل نمایید.